Songtekst van Debbie Gibson: You're The One That I Want - From Grease - Perform

You're The One That I Want - From Grease - Perform


KEY:
DG - Debbie Gibson
CM - Craig McLachlan
CD - Debbie & Craig
() backing singers

VERSE 1:
CM: I got chills they're multiplyin'
And I'm losin' control
Cause the power you're supplyin'
It's electrifyin'

DG: You better shape up
Cause I need a man
And my heart is set on you (and my heart is set on)
You better shape up
You better understand
To my heart I must be true

CM: Nothin' left
CD: Nothin' left for me to do

CHORUS:
CD: You're the one that I want (You are the one for)
The one that I want (You are the one for)
The one that I want (You are the one for)
The one I need (one I need)
oh yes indeed (yes indeed)

VERSE 2:
DG: If you're filled with affection
You're too shy to convey
Better take my direction
Feel your way
Aow

CM: I better shape up
cause you need a man
DG: I need a man
Who can keep me satisfied (who can keep me satisfied)
CM: I better shape up
If I'm gonna prove
DG: You better prove
That my faith is justified
CM: Are you sure
CD: Yes I'm sure down deep inside

CHORUS 5 xCaptcha
Liedje Debbie Gibson You're The One That I Want - From Grease - Perform is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're The One That I Want - From Grease - Performmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Debbie Gibson You're The One That I Want - From Grease - Perform downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're The One That I Want - From Grease - Perform in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.