Songtekst van Grease Soundtrack: Youre The One That I Want

Youre The One That I Want


Performed by John Travolta and Olivia Newton John

I got chills they're multiplying
And I'm losing control
Cause the power you're supplying
It's Electrifying!

You better shape up cause I need a man
And my heart is set on you
You better shape up, you better understand
To my heart I must be true

You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
The one that I need oh yes indeed

If you're filled with affection
You're too shy to convey
Meditate in my direction
Feel your way

I better shape up, cause you need a man (I need a man)
Who can keep me satisfied
I better shape up, if I'm gonna prove (you better prove)
That my faith is justified
Are you sure? Yes I'm sure down deep inside

You're the one that I want (You are the one I want)ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
The one that I need oh yes indeed

You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
The one that I need oh yes indeed

You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey
The one that I need oh yes indeed

You're the one that I want(You are the one I want) ho ho ho honey-acapCaptcha
Liedje Grease Soundtrack Youre The One That I Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Youre The One That I Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grease Soundtrack Youre The One That I Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Youre The One That I Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.