Two Different Worlds


Two different worlds
We live in two different worlds
For we've been told
That a love like ours
Could never be

So far apart
They say we're so far apart
And that we haven't the right
To change our destiny

[CHORUS]

When will they learn
That a heart doesn't draw life
Nothing matters if I am yours
And you are mine

[REFRAIN]

Two different worlds
We live in two different worlds
But we will show them
As we walk together in the sun
That our two different worlds
Are one

[Repeat CHORUS]

[Repeat REFRAIN]Captcha
Liedje Dick Haymes Two Different Worlds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Two Different Worldsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dick Haymes Two Different Worlds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Two Different Worlds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.