Anesthesia


It was dark
On that road to heaven
As she watched
A thousand cars go by
She stood
In that dirty alley
Her face
Staring at the light
She hangs around
Everywhere
Doesn't make a sound
And doesn't care
Doesn't care
There's no way
To walk back or forward
You just let
Life slowly pass you by
Your life
Is one dirty alley
Understand
In order to pass by
She hangs around
Everywhere
Doesn't make a sound
And doesn't care
Doesn't careCaptcha
Widget
Liedje Drugstore Anesthesia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anesthesiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Drugstore Anesthesia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anesthesia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.