Anesthesia


I see you comin down
Your life is flashin before ya
I see you comin round
You're talking over and over
You know I tried to please ya
You're under anesthesia
I see you comin down
Too bad there's nothing left over
I don't know what you mean
You're talkin over and over
You know I tried to please ya
You're under anesthesia
You know I tried to please ya
You're under anesthesia
I see you wakin up
And now the day is upon ya
The party's over now
You're talkin over and over
You know I tried to please ya
You're under anesthesiaCaptcha
Widget
Liedje Luna Anesthesia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anesthesiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Anesthesia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anesthesia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.