Anesthesia


I'm the problem to your answers
Victim of circumstances
The feeling's lost--my nerves are tossed
I ain't takin' no more chances
You can have the last word
You can call me a bastard
'Cause right now here I am
Roll me up in your blanket
Touch me to your lips
Smoke me like a cigarette
One hit you'll never miss
You can have the last word
You can call me a bastard
'Cause right not here I am
Anesthesia, anesthesia, anesthesia, anesthesia
Ooh-ooh smoke yourself into a haze
Smoke yourself into a haze
I'm a drug that sets you free
You don't need no pharmacy
It's freedom of corruption's rules
Freedom of anxiety
Anesthesia, anesthesia, anesthesia, anesthesia
You can have the last word
Call me a bastardCaptcha
Liedje Pariah Anesthesia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anesthesiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pariah Anesthesia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anesthesia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.