Who Wants To Live Forever


There's no time for us There's no place for us What is this thing, that
builds our dreams, yet slips away from us?
Who wants to live forever? Who wants to live forever?
There's no chance for us This world has only, one sweet memory, set aside for
us
Who wants to live forever? Who wants to live forever?
But touch my tears, with your lips, touch my world, with your fingertips, and
we can have forever, and we can love forever, forever is our today
Who wants to live forever? Who wants to live forever? Forever is our today!
Who wants to live forever? Who wants to live forever? Forever is our today!
Who waits forever anywayCaptcha
Liedje Dune Who Wants To Live Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Wants To Live Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Who Wants To Live Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Wants To Live Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.