Showdown


Rode into town late one night
Got real drunk
And started a fight
Gunfighters out in the street
Bellies full of lead
And blood at their feet
Sheriff says I'd better get out of town
Next time he sees me
It'll be a showdown

Bottle of rot gut
And a women of the night
A meal and a hot bath
Will make me fell all right
Dancing girls up on the stage
Drunken banditos that belong in a cage
Sheriff says if I don't get out of town
Next time he sees me
It'll be a showdownCaptcha
Widget
Liedje Elvis Hitler Showdown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Showdownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Hitler Showdown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Showdown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.