Showdown Vol 1


Whos to blame
Whats his name?
Wheres he from?
Is that my range hes drivin
Tell me whats he got that i aint got alot of
Besides who is he to lay in the covers of my home
Oooooo! my home
Now lets not forget her misses
Shes nothing like my mother
God rest her soul ooooooo
Took her of these streets gave her everything
I was the one that belived in all of her dreams and she did me wrong
So prepare yourself

[chorus]

Its about to be a showdown
Its goin down
Somebodys been foolin around in my home,wearin my clothes, drivin my car
God help me
Its a showdown
Its goin down
Somebodys been foolin around in my home,wearin my clothes, drivin my car
Its on
Now first things first
Wheres this cat fromCaptcha
Widget
Liedje The Isley Brothers Showdown Vol 1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Showdown Vol 1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Isley Brothers Showdown Vol 1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Showdown Vol 1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.