Showdown


Street fight
Black night
Heads are gonna roll
Sleazy bar
Stolen car
Where u need 2 go
Evil see as evil man do
And the walls come down
But u never letting go
Gonna stand your ground
Chorus
Showdown Riot On Sunset
Showdown we're coming ready or not
Gonna give u all that we got
Love sucks
Pick up truck
and a bottle of rye
Fighting Talk
Pussies walk
Another suicide
Here comes Jodie with a MIG
And a heart of stone
She's gonna blow u away
>From the combat zone
ChorusCaptcha
Liedje L.A. Guns Showdown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Showdownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje L.A. Guns Showdown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Showdown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.