H'wood - W'ton


The law and order cowboy likes to play
Big boss of the usa
He acts like a second-rate uncle man
But hollywood ain't washington
He says beware of the present danger
So the world gets fooled again
Still he smiles like a movie star
But hollywood ain't washington
The law and order cowboy likes to play toys don't cryCaptcha
Widget
Liedje Ex H'wood - W'ton is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied H'wood - W'tonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ex H'wood - W'ton downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje H'wood - W'ton in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.