Songtekst van Excelsis: Back Into the Deepest Night

Back Into the Deepest Night


Learn now the lore of a living law, the four
Victory, death and glory and last the war
Learn now the lore of a living law, the four
Victory, death and glory and last the war

Smog in the trees, I can't find the way out
Bag-pipers play a song, for outlaws only one

Warlords, knights and fighters follow me with pain
Thunders, clouds and riders, through the grey old rain
I am the king of this battlefield, I am the lord of war
I am the king of this battlefield, I am the lord of war

Silent in the dark, nearby by us, 5000 side by side
Waiting in the night, we miss the sky, we're waiting for the fight
Silent in the dark, nearby by us, 5000 side by side
Waiting in the night, we miss the sky, we're waiting for the fight

Warlords, knights and fighters follow me with pain
Thunders, clouds and riders, through the grey old rain
I am the king of this battlefield, I am the lord of war
I am the king of this battlefield, I am the lord of war

Silent in the dark, nearby by us, 5000 side by side
Waiting in the night, we miss the sky, we're waiting for the fight
Silent in the dark, nearby by us, 5000 side by side
Waiting in the night, we miss the sky, we're waiting for the fight

Dark, night, sky, light
Darker than a hole, waiting in the night
Higher than the sky, back into the light
Darker than a hole, waiting in the night
Higher than the sky, back into the light

Back in the deepest night, waiting for the fight
Back in the deepest night, waiting for the fight

Back in the deepest night, waiting for the fight
Back in the deepest night, waiting for the fight
Back in the deepest night, waiting for the fight
Back in the deepest night, waiting for the fightCaptcha
Liedje Excelsis Back Into the Deepest Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Into the Deepest Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Back Into the Deepest Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Into the Deepest Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.