Song Of Agnes


Silent in the darkness of mystic
when I travel through the dark
on my way to nz by the forest
to find a girl so strong in love

Swordstrokes I feel, careless to me

A dream of a wife
the crowning to my life

Born in a house near by the forest
Where the honoured lords want to live
in the middle of a trade route
where the hill begin to fall

Swordstrokes I feel, careless to me

[Chorus]

This is the tale of a girl like a nightingale
this was the night, when my heart began to break
beware the sign of Agnes' song

Born in a house near by the forest
Where the honoured lords want to live
in the middle of a trade route
where the hill begin to fall

Swordstrokes I feel, careless to me

[Chorus]

This is the tale of a girl like a nightingale
this was the night, when my heart began to break
beware the sign of Agnes' songCaptcha
Liedje Excelsis Song Of Agnes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Song Of Agnesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Song Of Agnes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Song Of Agnes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.