Dragonslayer


Just like a spider in the web with it's flies
Down through the forest of the Aare-Valley
A hunter, a vagabond of the lies
From Solothurn to Huttwil the king of the thieves
The dragonslayer he'd like to be
Evil is his destiny
A hunter, a lord of the night
A vagabond and a king of the lies
A hunter, a lord of the night
A vagabond and a king of the lies
Just like the wolves hungry for flesh
This man is so hungry for cash
A sword in his hand - destroy and destruction
He wants to be a king of corruption
The dragonslayer he'd like to be
Evil is his destiny
A hunter, a lord of the night
A vagabond and a king of the lies
A hunter, a lord of the night
A vagabond and a king of the lies
A dream of luck for all his time
Freedom, glory and o crime
[Chorus]
In memory of a dragonslayer
In memory of a dragonheart
Ohhohohohohoho
In memory of a dragonheartCaptcha
Liedje Excelsis Dragonslayer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dragonslayermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Dragonslayer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dragonslayer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.