Houses of HealingDeep within the defense wall
Down in the town of Minas Thirith
I am looking forward
To find the houses of the healing

This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands
This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands

When I hear the silent voices
I can feel the mystical hands
When I hear the silent voices
I can feel the hands
Yes the hands
Yes the hands

In a dark room in the night
Silent in my mind
Look around and you will find, will find
The house of the healing

This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands
This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands

When I hear the silent voices
I can feel the mystical hands
When I hear the silent voices
I can feel the hands
Yes the hands
Yes the hands

This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands
This is the city which helps when you cry out
These are the people with the healing hands

When I hear the silent voices
I can feel the mystical hands
When I hear the silent voices
I can feel the hands
Yes the hands
Yes the handsCaptcha
Widget
Liedje Excelsis Houses of Healing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Houses of Healingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Houses of Healing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Houses of Healing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.