Destination Forever


Practice what you preach, you can't win
I claim victory
We're not meant to be, can't you see
You are history

All is said and done - destination forever
Never to return - destination forever

When all is said and done, everything
Will come back to you
Seven deadly sins, tempted me
Now they've turned to you

Destination forever - destination foreverCaptcha
Widget
Liedje Firewind Destination Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Destination Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Destination Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Destination Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.