Destination Forever


Practice what you preach, you can't win
I claim victory
We're not meant to be, can't you see
You are history

All is said and done - destination forever
Never to return - destination forever

When all is said and done, everything
Will come back to you
Seven deadly sins, tempted me
Now they've turned to you

Destination forever - destination foreverCaptcha
Piosenkę Firewind Destination Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Destination Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Destination Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Firewind Destination Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.