About Mrs Leslie


These are the life and times of the infamous Mrs Leslie
Widow of a nasty man who left her a life of plenty
Dining on the lawn outside her majesty's garden window
Serving tea and crumpets to a fashionable crescendo

Scheming with his highness
Steaming little tempest
Oh No, not with a teapot

And she's living a life full of regret
She plans to tell no one of the dark little secret all about
Mrs Leslie

Calling on Miss Cavendish of Wednesday morning's book clu
Speaking ill of wealthy chaps who've fallen down drunk at the old pu
Poor old Mr Leslie
We know alive and healthy, living in a belfry

And she's living a life full of regret
The world is going round of a dark little secret all about
Mrs Leslie

And she's living a life full of regret
The word has gotten round of the dark little secret all about her
In a life full of riches, she's such a needy soul
A nasty little story which is all about
Mrs LeslieCaptcha
Widget
Liedje Galactic Cowboys About Mrs Leslie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied About Mrs Lesliemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys About Mrs Leslie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje About Mrs Leslie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.