Tilt-A-Whirl


Round & round & round it goes
Where it stops nobody knows
Through the rain & through the snow, they
Wind it up & Watch it go

Tilt-A-Whirl - Don't know how it started
Tilt-A-Whirl - But I can't get off
Tilt-A-Whirl - I don't think I like it
Tilt-A-Whirl - But I just can't stop

Round & round & round it goes
Where it stops nobody knows
Hickory Dickory Dickory Dock
It's all a game of beat the clock

Tilt-A-Whirl - Don't know how it started
Tilt-A-Whirl - But I can't get off
Tilt-A-Whirl - I don't think I like it
Tilt-A-Whirl - But I just can't stop

There's much to be said for laboring in obscurity
It's as underrated as the benefits of suffering
(round & round)

Tilt-A-Whirl - Don't know how it started
Tilt-A-Whirl - But I can't get off
Tilt-A-Whirl - I don't think I like it
Tilt-A-Whirl - But I just can't stop

Tilt-A-Whirl - Cuz it breaks my neck
Tilt-A-Whirl - And it curves my spine
Tilt-A-Whirl - And I can't get my balance
Tilt-A-Whirl - On this carnival rideCaptcha
Widget
Liedje Galactic Cowboys Tilt-A-Whirl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tilt-A-Whirlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Tilt-A-Whirl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tilt-A-Whirl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.