This Green CitySomeone's evil laugh shoots down my back
Shapeless and aging we start to run
Through the tangle of your broken words
This cheap impulse falls so dry
In the maze I burn down turn
You turn my skin around
Wishing my eyes could look down down on me

Stairs fall like jewels
As we near the door
You fold through my neck
Arms like crystal
So black with charm breath
We turn to face the dying sun

This green city rains down on me
This green city rains downCaptcha
Widget
Liedje Glove This Green City is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Green Citymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Glove This Green City downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Green City in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.