Doves Of War"Ye are never to be clothed in white garment
for ye are the sperm of the antichrist"
Dear children of light and prayer
Stand against the wiles of Satanicunt

Dead is the Lion of the Tribe of Juda
No sound cometh from the lamb?s harp
The sickle hath been raised by the Son
The lame have been denied their supplication

"Ye are never to be clothed in white garment
for ye are the sperm of the antichrist"

Take the helmet of salvation
The doves of war have cometh
Take the breastplate of righteousness
The doves of war have cometh
Take the golden shield of faith
The doves of war have cometh
Take the sword of God?s spirit
The doves of war have cometh
Grand Belial begat The Lourde
The doves of war have cometh
Grand Belial begat Gelal
The doves of war have cometh
With the hate of Demonic
The doves of war have cometh
The hordes thus ride triumphantly
The doves of war have comethCaptcha
Widget
Liedje Grand Belial's Key Doves Of War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doves Of Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Belial's Key Doves Of War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doves Of War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.