Songtekst van Naer Mataron: Diastric Fields Of War

Diastric Fields Of War


Polemos!!!
A man hides, changes names and He attacks
Bright, strong:cuts through the dark
In black holes, in distant dimensions He invades
For the dark night, for Unique moments

The dawn breaks golden, the war gets stronger
I look for You, I ask for You, I scream Your name

EXETLAIOS

Exetlaios:Warrior, ancient guard, sign our path
"Another Spring the stars promise, an eagle holds the glory"
The dance begins, the war proclaim, High destructive flames
A galaxy talks for a tribe
In space walks this tribe

Polemos!!!

Vachic celebrations,Mainades!!!
The mind of zeus-zagrefs
Exetlaios adored the sign of war
Death bursts and the oracles wake
As the temples take revenge

In a mystic realm, a new generation springs
And from a temple the weapons came in sight
Ancient sorcerer geometers, changes
The Diastric Fields Of War:Captcha
Liedje Naer Mataron Diastric Fields Of War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Diastric Fields Of Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron Diastric Fields Of War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Diastric Fields Of War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.