Reflections Of The Coffin Lid[Music: Gelal / Lyrics: Gelal]

Crouched in front of the weeping virgin
Trembling child absorbs the ghastly air
Accustomed to divine subordination
Thoughts of suicide race endlessly

Reflections of the Coffin Lid

Subconscious images foresee the haunted day
The urine of goats feed the nightmare
Insects roam the surface of my body
This polluted art becomes an obsession

Reflections of the Coffin Lid

Crouched in front of the weeping virgin
Trembling child absorbs the ghastly air
Accustomed to divine subordination
Thoughts of suicide race endlesslyCaptcha
Liedje Grand Belial's Key Reflections Of The Coffin Lid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reflections Of The Coffin Lidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Belial's Key Reflections Of The Coffin Lid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reflections Of The Coffin Lid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.