Savouring The Virgin's Pessary[Music: Gelal / Lyrics: Gelal]

On earth the slut was fouled by the Demonarch
Punishment for pursuing her phallic joys
Under the glory of the Hebrew saviour
For eternal holyness and the gay love of God

Savouring the Virgin's Pessary

Within the carved symbols of despair
The sacred name of Jesus is vilified
All saintly battles have ended in defeat
Helltroops inflict agonizing wounds

The hymen skin has been chewed and torn
Black worms feast on her sacredness
Her life obtained from the heavenly skies
Her death obtained from the burning lake

Savouring the Virgin's Pessary

Lamentable slaughter of monastic beggars
For the years I lived persecuted
Condemned to worship the patriarchCaptcha
Liedje Grand Belial's Key Savouring The Virgin's Pessary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Savouring The Virgin's Pessarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Belial's Key Savouring The Virgin's Pessary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Savouring The Virgin's Pessary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.