Completely Lost


Where have I placed my reason
why do I lose control
seems that I've lost the lesson
it seems I'm blind to what I see the most
Through all the crowd day to day
the smallest things drag me the most
I feel laying cricket 'fore the rain
from loosely to completely lost
Gets so mean for it's own sake
surely not for a point
watch my words make your smile break
and see the kind of pain I've set afloat
Through all the crowd day to day
the smallest things drag me the most
I feel laying cricket 'fore the rain
from loosely to completely lost
Come upon our beginning
fail to see where I've been
take the path back to hurting
curse myself again for what I've done
Through all the crowd day to day
the smallest things drag me the most
I feel laying cricket 'fore the rain
from loosely to completely lost
completely lost
completely lostCaptcha
Liedje Grapes Of Wrath Completely Lost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Completely Lostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath Completely Lost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Completely Lost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.