Run You Down


Pull the wool over your eyes
acts are misunderstood
lies, your intentions won't hide
no matter much how good
Hold back the flood
hold back the crash with the lash of deceit
no one could guess
they save up your mistakes
so they run you down on your knees
What do you want to hear
two, you're still feeling pride
cover your acts up in fear
down the truth save your hide
Hold back the flood
hold back the crash with the lash of deceit
no one could guess
they save up your mistakes
so they run you down on your knees
Defenses broken down
as dreams have realized
an albatross -tross to drag you down to size
Hold back the flood
hold back the crash with the lash of deceit
no one could guess
they save up your mistakes
so they run you down on your knees
run you down on you kneesCaptcha
Liedje Grapes Of Wrath Run You Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Run You Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath Run You Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Run You Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.