Try


Everyday, everytime I see you
I think about all those times
every night that I have been by myself
right beside your empty side
I still see you
lying here beside me
I'm such a fool
it's time to try to forget
it's time to try
All of those vows
all of those promises that you wanted me to make to you
all of those lies
everytime you told me we'd be together for all time
I still see you
lying here beside me
I'm such a fool
it's time to try to forget
it's time to try
I can't believe
I've finally get, get, get, get up off my feet
Everyday, everytime I see you
thanking God that I'm alright
no more strife
watched it walk right out of my life
with a little of my heart
I found someone new
to lay here beside me
I'm n'uch a fool
it's time to try to forget
it's time to try
tryCaptcha
Widget
Liedje Grapes Of Wrath Try is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath Try downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Try in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.