Good Old Boy


Some girls are lookin for a Wall Street Man
With lots of green in the bank
Got to find a feller with a red wine cellar
And a big, black Escalade
One of them dudes that don't cuss or chew
Don't never do nothin wrong
Personally that don't do it for me, yeah
You can keep'em all

Chorus
I'd rather have a good ole boy
One who ain't afraid to make some noise
Do what you want to do but if I had the Choice
I'd rather have a good ole boy
Yeah, I'd rather have a good ole boy

Well, I've met guys in suits and ties
That'll buy you anything you want
Drink champagne and drop big names
In a high-dollar restaurant
I'd rather run with a son of a gun
That'll get a little dirt on his hands
I'd trade a high class livin for some good catfishin
With a real blue collar man

Chorus
I'd rather have a good ole boy
One who ain't afraid to make some noise
Do what you want to do but if I had the Choice
I'd rather have a good ole boy
Yeah, I'd rather have a good ole boy

Chorus
I'd rather have a good ole boy
Who ain't afraid to make some noise
Do what you want to do but if I had the Choice
I'd rather have a good ole boy

Chorus
You know I'd rather have a good ole boy
One Who ain't afraid to make some noise
Do what you want to do but if I had the Choice
I'd rather have a good ole boy
Yeah, I'd rather have a good ole boyCaptcha
Widget
Liedje Gretchen Wilson Good Old Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Old Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson Good Old Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Old Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.