Songtekst van Gretchen Wilson: He Ain't Even Cold Yet

He Ain't Even Cold Yet


Look at her
My God she's dancin'
Out there romancin'
In her new lover's arms
If he were here
To see how she's actin'
If he could hear her Laughin'
It would brak his broken heart

[Chorus]

'Cause he ain't even cold yet
The tears haven't dried yet
It's not written in stone yet
As far as he's concerned
He ain't even cold yet
The fire's still burnin'
She laid his love to rest
Showin' no regrets
Lord, Heain't even cold yet

If he found out
Lord, It would kill him
'Cause he's still livin'
In yesterday
Whoever tells him
That she's not grieven'
Would just be leavin'
Flowers on his grave

[Chorus]

'Cause he ain't even cold yet
The tears haven't dried yet
It's not written in stone yet
As far as he's concerned
He ain't even cold yet
The fire's still burnin'
She laid his love to rest
Showin' no regrets
Lord, Heain't even cold yet

She laid his love to rest
Showin' no regrets
And he ain't eve cold yetCaptcha
Widget
Liedje Gretchen Wilson He Ain't Even Cold Yet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied He Ain't Even Cold Yetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson He Ain't Even Cold Yet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje He Ain't Even Cold Yet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.