Heaven Help Me


I'm no stranger to temptation
I have found some comfort there
But it only leaves me with questions
It never answers any prayers
I've been as high as angels fly and I've fallen straight to hell

Heaven help me
Heaven help me
Cause I can't help myself

I have wounded those who love me
And refuse to take the blame
I have hidden all my demons
But I can not hide my shame
I've forgotten who I am
But I know you know me well

Heaven help me
Heaven help me
Cause I can't help myself

Give me wisdom
Give me strength
Give me faith above all else

Heaven help me
Heaven help me
Cause I can't help myselfCaptcha
Widget
Liedje Gretchen Wilson Heaven Help Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heaven Help Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson Heaven Help Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven Help Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.