It Ain't Easy


If I have another round
I might leave with you right now
Sounds good, but what about tomorrow?

Could I face another day?
Could I wash it all away?
Would it leave me feeling stained and hollow?
Tell me, would you make it worth all the sorrow?

It ain't easy
Being strong
So hard to walk away
From what you want

Yeah, it would feel so right
But it would feel so wrong
No, it ain't easy being strong

Temptation is a funny thing
It'll tell you it's okay
Go ahead, and get swept away
It's all right

But when I come back down to earth
I'm gonna know it wasn't worth
All the guilt and all the hurt for one night
Yeah, you can wait, I'm gonna pay the price

It ain't easy
Being strong
So hard to walk away
From what you want

Yeah, it would feel so right
But it would feel so wrong
No, it ain't easy bein' strong

But it would feel so right
But it would feel so wrong
No, it ain't easy, oh, it ain't easy
No, it ain't easy being strong, uh

It ain't easy
Being strong







Captcha
Liedje Gretchen Wilson It Ain't Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Ain't Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson It Ain't Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Ain't Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.