Life


Life Life will never be
Life life will never be the same

Time is gettin' cold what is going on
What is on your mind are your feelings gone

Need to see it clear where do we go
why are you doing things all the things you do yeah
yeah

Life will never be the same life is changin' yeah yeah
life will never be the same life is changin'

Everybody needs somebody to love to love

Solo yeah
yeah oh oh

In the name of love you should draw the line
got to feel secure
that you're still mine yeah
yeah

Life will never be the same life is changin' yeah yeah
life will never be the same life is changin'

Everybody needs somebody to love to love

Solo yeah
yeah oh oh

Life will never be the same Life is changin'

Solo oh oh yeah
yeah oh oh yeah
yeah
oh oh yeah yeah

Life will never be the same life is changin' yeah
yeah
life will never be the same life is changin'

Life Life will never be
Life Life will never be the sameCaptcha
Liedje Haddaway Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haddaway Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.