Rock My HeartRock my heart
Celebrate, celebrate vitality
Free your mind, do just what you want to
You and I, celebrate a special love
That is why I wanna be with you
Chorus:
Rock my heart
When we come together
We'll make it better
Every day
Rock my heart
When we come together
We'll make it better
Every day
Rock my heart
Rock my heart
Rock my heart
Celebrate, let the music fill your soul
Take a ride, yeah, ride on the rhythm
Celebrate, we can make the world go round
You and I, you and I
(Repeat Chorus)
Give me all your love
Give me all your love
You And I
Rock my heart
Rock my heart
(Repeat Chorus)Captcha
Widget
Liedje Haddaway Rock My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rock My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Haddaway Rock My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rock My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.