Eternal Flame[SPONSOR]

Close your eyes
Give me your hand, Darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?

I believe it's meant to be, Darling
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?

Say my name
Sun shines through the rain
My whole life so lonely
You come and ease the pain
I don't wanna lose this feeling
Ooooh

Say my name
Sun shines through the rain
My whole life so lonely
You come and ease the pain
I don't wanna lose this feeling
Oooh

Close your eyes
Give me your hand
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?

Close your eyes
Give me your hand, Darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?

Close your eyes
Give me your hand
(Give me your hand)
Do you feel my heart beating?
(Do you feel, Do you feel my heart)
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning ?Captcha
Widget
Liedje Hayley Westenra Eternal Flame is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eternal Flamemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hayley Westenra Eternal Flame downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eternal Flame in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.