Follow Me


I've seen the Universe
Shining from so far
I met a thousand kings
Dying for their lust for gold
Heroes from ancient tales
Vanish in their glory
But I'm sure we'll be there
To face the battle side by side
And I am still searching for my soul
Cryin' from the depth of my bleeding heart
Like rain people fall
All around the Galaxy
Come with me, the time has come!
Spread your wings and save your life
And I am still searching for my soul
Cryin' from the deep of my bleeding heart
Follow me and you will live forever free
(out of this world)
Take my hands and you will fly where dreams begin
(please, now follow me)

No one will stop us now
We're running on Eternally
Call us, don't be afraid
Stay with us when the legend comes
And I am still searching for my soul
Cryin' from the deep of my bleeding heart
Follow me and you will live forever free
(out of this world)
Take my hands and you will fly where dreams begin
(please, now follow me)Captcha
Liedje Highlord Follow Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Follow Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Follow Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Follow Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.