Songtekst van House Of Large Sizes: Lovely, But Deadly

Lovely, But Deadly


Roy and I were drivin' together havin' a hell of a time
Roy is dead, my soul is bled, I've left you behind
Think it's a house in (?), think it's a house indeed
Think it's a house in (?), I got my feelings hurt

You've got a lot of nerve
You'll get what you deserve

Roy and I were slidin' together havin' a hell of a time
Roy is dead, my name is Fred, I've left you behind
Think it's a house in (?), think it's a house indeed
Think it's a house in (?), I think I've lost my head

You've got a lot of nerve
You'll get what you deserve

Boozers and losers
These clothes, they don't fool us
Someone, somewhere, somehow, take me home

Roy and I were drivin' together havin' a hell of a time
Roy is dead, his soul is bled, he's left me behind
Think it's a house in (?), think it's a house indeed
Think it's a house in (?), I hope you know the rest

You've got a lot of nerve
You'll get what you deserve
Yes you willCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Lovely, But Deadly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovely, But Deadlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Lovely, But Deadly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovely, But Deadly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.