Knock KnockPart I

What you gonna say
When Jah come
Knock knock on your door
Are you praying
Are you skylarking
What you gonna do
When Jah come
Knock Knock on your door
Are you playing
Are you happy and gay

Jah say like a thief in the night
Rastafari will visit
Pleasure lovers easy to catch
One by one they bit the dust
Jah life is a blessing
In his grace three score and ten
Jah life is to enjoy
Still them alive but them already dead

What you gonna do
When Jah come
Knock knock on your door
Are you praying
Are you skylarking
What you gonna do
When Jah come
Knock Knock on your door
Are you praying
Are you happy and gay

Part II

It's not a door
Of wood and stone
Jah Rastafari is coming through
Is this door that enter to your soul
Jah has the key to your heart
Take care in what you do and say
Jah Rastafari is watching you
On your mark, get set
Ready to go to Rastafari

What you gonna say
When Jah come
Knock knock on your door
Are you praying
Are you skylarking
What you gonna do
When Jah come knocking
Knock knock on your door
Are you playing
Are you happy and gay

What you gonna say
When Jah come
Knock knock on your door
Are you praying
Are you happy and gay
Jah say like a thief in the night
Rastafari will visit
Is not a door of wood and stone
Jah Rastafari is coming throughCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Knock Knock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knock Knockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Knock Knock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knock Knock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.