Love in a BungleLove in a bungle
In this concrete jungle
Love from the Rastaman
Trodding creation
Love in a bungle
In a Rastaman struggle
Peace and love
Chanting the Rastaman

From a boy to a man
Babylon jokes, fools, laughs
Black heart man live in a bush
Wear rag clothes and live in a hut
Babylon the joke's on you
Dread locks nattie congo
Rasta House is solid rock
Silk and gold I wear in the city

Love in a bungle
In this concrete jungle
Love from the Rastaman
Trodding creation
Love in a bungle
In a Rastaman struggle
Peace and love
Chant the Rastaman

Babylon your kingdom rules
Brainwash culture people
You'll never capture the Rastaman
Babylon your works they must back fire
Dread locks nattie congo
Chanting psalm in Babylon
Peace and love
Chant the Rastaman

Love in a bungle
In this concrete jungle
Love from the Rastaman
Trodding creation
Love in a bungle
In a Rastaman struggle
Peace and love
Chanting the RastamanCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Love in a Bungle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love in a Bunglemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Love in a Bungle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love in a Bungle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.