Afrodite


And she calls herself Aphrodite
She'll make you feel high and mighty
She got she got she got a goddess complex
And she knows just how you like it she's so
She's so unusual but she's sad and lonely
Acting real phony, just listen to what she says

Baby step in line for my love
It comes once in a lifetime
I am one of a kind; I'm an original
Baby step in life for my love
It comes once in a lifetime
I am one of a kind; I'm an original
And I heard she reeled you in with her song
Song of the siren, but you couldn't
You couldn't you couldn't you couldn't restrain yourself
And you left her there, because all is fair when you get some
She wipes her tears away as she calls to the next one

Baby step in life for my love,
It comes once in a lifetime
I am one of a kind I'm an original
Baby step in line for my love
It comes once in a lifetime
I am one of a kind I'm an original

My love is fictional; I can be an original
I can give you what you need
I can play make believe
Ecstasy I will be your fantasy
It don't bother me

Baby step in line for my love
It comes once in a lifetime
I am one of a kind; I'm an original
Baby step in line for my love
It comes once in a lifetime
I am one of a kind, I'm and originalCaptcha
Widget
Liedje Imani Coppola Afrodite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Afroditemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Imani Coppola Afrodite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Afrodite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.