Life After Life


Never showing the pain
Always tried to live an easy way
Sun comes after rain,
And he lived his life day by day

Now he's gone and will forever be
He will always live in our memories

He never betrayed, never turned his back upon his friends
He refused to give up, and he fought so hard until the end

Now he's gone and will forever be
He will always live in our memories

TRAVEL FAR, DIMENSIOS WILL PASS YOU BY
GALAXIES WILL SURROUND YOU
WITH WIND, STARS AND LIGHT
STAND UPRIGHT, ENTER THE PARADISE,
PROUD AND STRONG,
IT'S THE LIFE AFTER LIFE YOU WILL FIND

He smiled again and again,
Even though he had this heavy pain
Strong - Refused to complain,
He got used to always feel the same

Now he's up there far beyond the sky
He will always live within our minds

TRAVEL FAR, DIMENSIOS WILL PASS YOU BY
GALAXIES WILL SURROUND YOU
WITH WIND, STARS AND LIGHT
STAND UPRIGHT, ENTER THE PARADISE,
PROUD AND STRONG,
IT'S THE LIFE AFTER LIFE YOU WILL FINDCaptcha
Liedje Insania Life After Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life After Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Life After Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life After Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.