Songtekst van Jennifer Love Hewitt: If I Was The One By Luther Van Dross

If I Was The One By Luther Van Dross


If I Was The One
(soundtrack: centerstage)

I see the way he treats you
I feel the tears you cry
And it makes me sad and it makes me mad
There's nothin' I can do, baby
Cuz your lover is my best friend
And I guess that's where the story ends
So I've gotta try to keep it inside
You'll never be, never be mine

1 - But if I was the one who was loving you, baby
The only tears you'd cry would be tears of joy
And if I was by your side
You'd never know one lonely night

If it was my arms you were running to
I'd give you love in these arms of mine
If I was the one in your life

If I could have just one wish
I'd wish that you were mine
I would hold you near, kiss away those tears
I'd be so good to you, baby
You're the one I want next to me
But I guess that's just not meant to be
He's there in your life, he's sharing your nights
I'll never be, never be, never be right

Repeat 1

I want to reach out and feel you beside me, beside me
Right here, right now, right beside me baby, baby
And take you in my arms right now
And scream I love you right out loud
And then someday I'll pray I'll find
I'll find the strength to turn to you and say

Repeat 1

If I was the one, if I was the one, the one
If I was the one in your lifeCaptcha
Liedje Jennifer Love Hewitt If I Was The One By Luther Van Dross is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Was The One By Luther Van Drossmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt If I Was The One By Luther Van Dross downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Was The One By Luther Van Dross in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.