My Only Love


Deep in my soul
The love so strong
It takes control
Love we both know
The secrets there
The feelings shows

Drifting far apart
I make a wish
On a shooting star

CHORUS:
There will come a day
Somewhere far away
In ur arms I'll stay
My only love

Even though ur gone
Our love will sitll live on
The feeling is so strong
My only love, my only love

CHORUS:
There will come a day
Somewhere far away
In ur arms I'll stay
My only love

You've reach the deepest part
Of the secret in my heart
You've known it from the start
My only love

CHORUS:
There will come a day
Somewhere far away
In ur arms I'll stay
My only love

You've reach the deepest part
Of the secret in my heart
You've known it from the start
my only love, my only loveCaptcha
Liedje Jennifer Love Hewitt My Only Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Only Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt My Only Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Only Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.