Almost Crazy


I'm almost crazy almost crazy
Couldn't go to sleep last night walked the floor until the daylight
Thinkin' how it used to be when you were here with me
And honey I'll live with your memory till I'm almost crazy almost crazy
I've paid a million times for the way I've been so blind
Cause everytime I think of you my heart wants to break in two
And I'm no notning nothing but the blues till I'm almost crazy hmm
I thought I didn't need your love to share hmm
I had to lose you to find out how much I care now I'm almost crazy almost crazy
I see the fool I've been and if I'd get you back again
Well I'm gonna prove to you that my love is really true
Cause honey I've cried and cried for you till I'm almost crazy almost crazy
I'm almost crazyCaptcha
Widget
Liedje Jerry Reed Almost Crazy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Almost Crazymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Almost Crazy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Almost Crazy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.