Breakin' Loose


Songwriter: Reed, Jerry

I'm breakin' loose, runnin' free
The open road is callin' me
My soul is restless, and my feet just won't be still
I don't know where I'm bound,
But I'm bound to ramble 'round
Tastin' this ole life until I've had my fill

There ain't no tellin' where tomorrow's gonna find me
Maybe ridin' some ole boxcar sleepin in the rain
Might strike it rich in California
And then lose it all on the east coast in a loaded poker game

And it don't matter where I go or what I'm doin'
'Cause I plan to do it all before I'm through
I'm gonna drink all the beer, love all the girls
See a great big piece of this world
Look out, this cowboy's breakin' looseCaptcha
Liedje Jerry Reed Breakin' Loose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breakin' Loosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Breakin' Loose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breakin' Loose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.