Songtekst van Jim Brickman: After All These Years

After All These Years


Here we are
After all these years
Face to face
Heart to heart
And I've loved you from the start
But I never thought that we'd be standing here
After all these years

Here we are
With another song to sing
All these days
Pass us by
As we watched our childhood fly
And I'm still the one to share your hopes and fears
After all these years

Chorus:
After all these years
We still have each other
One to another
After all these years
You're still the one
And I'm still here
After all these years

And here we are
With another bridge to cross
Face to face
Heart to heart
And I loved you from the start
But I never thought that we'd be standing here
After all these years

(Chorus)

Bridge:
And I've loved these days
All we've been through
And I'd just like to say
I'm so glad it's been you
Here's one more song from the heart
For the laughter and the tears
After all these years

(Chorus)

After all these yearsCaptcha
Liedje Jim Brickman After All These Years is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After All These Yearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman After All These Years downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After All These Years in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.