Ave Maria


Ave Maria, gratia plena, dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructos ventri tui Jesus
Santa Maria, Santa Maria

Maria, ora pro nobis
Nobis pecatoribus
Nunc et in ora
In ora mortis nostrae
(Santa Maria, Santa Maria)

Maria, ora pro nobis
Nobis pecatoribus
Nunc et in ora
In ora mortis nostrae

Amen, AmenCaptcha
Widget
Liedje Jim Brickman Ave Maria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ave Mariamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman Ave Maria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ave Maria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.