I See The Moon


I see the moon, the moon sees me
The moon sees somebody I want to see
So, God bless the moon and God bless me
And God bless the 'Somebody' I want to see

I see the moon, the moon sees me
The moon sees somebody I want to see
So, God bless the moon and God bless me
And God bless the 'Somebody' I want to see

So, God bless the moon and God bless me
And God bless the 'Somebody' I want to see
God bless the moon, God bless me
And God bless the 'Somebody' I want to seeCaptcha
Liedje Jim Brickman I See The Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I See The Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman I See The Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I See The Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.