Songtekst van Jim Brickman: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!


Oh, the weather outside is frightful
And the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow

And it doesn't show signs of stoppin'
And I brought corn for poppin'
With the lights turned way down low
Let it snow, let it snow, let it snow

And the fire is slowly dyin'
And we are still good-byin'
But as long as you love me so
Let it snow, let it snow, let it snow

Let it snow, let it snow
(Let it snow now, let it snow, let it snow)
Now here's fire calling
Let the snow keep fallin' downCaptcha
Liedje Jim Brickman Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.