Eve


EVE
JIM CAPALDI - 1972
Eve, there's a woman in your eyes
Ooo Eve you made me realize
Eve give me a smile
Ooo Eve you're only a child
But it's making me turn my head all the time
'cause looking at your face is like seeing the sunshine
Eve I'll never let you down
Ooo Eve I'll always be around
And it's making me turn my head all the time
'cause looking at your face is like seeing the sunshine
Eve give me a smile
Ooo Eve you're only a child

Fermin Torres Villegas
Union de Universidades de America Latina
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Tel (52-5) 622-05-62
10266Captcha
Widget
Liedje Jim Capaldi Eve is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Capaldi Eve downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eve in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.