Anna Julia


All the guys that follow you around
are trying to catch your eye;
They just think that Im a clown
Im crazy to even try

But when I see you on the street
My whole world starts to change;
Then the blood beneath my feet
starts burning me up like a fire
and I feel like Im falling
Thats when I hear you calling
Hold my breath and look around

Oh Anna Julia
Oh Anna Julia

Pray for the day when your love sets me free
People say theres no way,
that your loves not for me

But therell come a day
When I tell you all that I feel;
and theyll stand and watch
while you walk away with me

Oh Anna Julia
Oh Anna Julia
Oh Anna Julia
Oh Anna Julia, Julia, JuliaCaptcha
Widget
Liedje Jim Capaldi Anna Julia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anna Juliamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Capaldi Anna Julia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anna Julia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.